Podkova – věšáček

Přeměna staré, zrezivělé podkovy na věšáček.

Přejít nahoru