symbol filozofie životního stylu

Originalita

ORIGINALITA

Respekt

RESPEKT K PŘÍRODĚ

Handmade

    RUČNÍ PRÁCE

My

FILOZOFIE 

Mnoho let jsme nebyli ve svých denních činnostech spokojení a i když nelitujeme žádné části našeho příběhu, dospěli jsme do fáze, kdy jsme již nedokázali dělat nic, co nás netěšilo a v čem jsme nevnímali smysl. Neznali jsme svou správnou životní cestu a netušili jsme co bychom měli dělat, abychom byli šťastní. Hledali jsme sami sebe, zkoušeli jsme různé činnosti, brigády a zaměstnání s výsledkem, který byl vždy stejný - pocit spokojenosti se nedostavoval. Věděli jsme, že nás oba baví tvůrčí a kreativní činnost, že chceme pracovat rukama, ale stále jsme netušili jakým směrem jít, abychom docílili smysluplnosti a vnitřního naplnění.

 

Snažíme se žít tak, abychom jednali pravdivě vůči sobě i druhým, abychom nepopírali sami sebe, své názory, pocity a potřeby. Záleží nám na tom, čeho jsme ve svém životě součástí, jaký má náš život smysl a jakou zanechává stopu. Tento fakt nás nasměroval na cestu, kterou chceme jít a zároveň formoval náš životní styl. Začali jsme si všímat, jaké příběhy svým jednáním podporujeme a uvědomili jsme si, že jsme také součástí každého, který podpoříme svým nákupem. Přestali jsme zavírat oči a začali jsme zkoumat výrobní postupy, postupy zpracování surovin a materiálů, smysluplnost a dopady našich nákupů. Vnímáme například příběh textilu, který je k nám ve většině dovážen z největších světových továren, které sídlí v Číně, Indii a Bangladéši a uvědomujeme si to nepředstavitelné množství nekvalitního textilu, tedy brzkého odpadu, který vyrábí lidé v podmínkách připomínajících otroctví. Cítíme obrovský negativní dopad produkce těchto textilních velmocí pro naší planetu, ať už se jedná o množství spotřeby vody, množství vyprodukovaných odpadních vod, využití chemikálií, zátěž plynoucí z jeho dopravy a tak dále. Vnímáme problém plastových i ostatních obalů, které doslova zaplavují svět, zanáší oceány a ničí jejich obyvatele. Asi nejsilněji se nás dotýká příběh masa a mléčných výrobků, ve kterém přežívají zvířata v podmínkách koncentračních táborů a s tímto souvisí také obrovská nadprodukce a nesmyslnost vyvražďování zvířat. Není nám lhostejné neustálé odlesňování lesů a pralesů v tak obrovské míře, která ničí přírodní systémy a má tudíž velký negativní vliv na životní prostředí. Je spousta dalších příběhů, které nechceme podporovat a ve většině za nimi stojí velkovýroba a dnešní konzumní společnost. Příběhy, které denně zabíjí živé tvory a ničí planetu se ve vyzdobených a nasvícených obchodech tváří nevinně. My jsme se rozhodli, že s tím chceme něco dělat, že to, co se děje nechceme přehlížet. Z počátku jsme chtěli zachraňovat svět a nechápali jsme jak je vůbec možné, že jsou tyto děje společností akceptovány. Dospěli jsme k názoru, že jediným řešením je přestat tyto nákupní příběhy podporovat. Některé ztratily naší podporu zcela a ostatní se snažíme podporovat co nejméně. Nechceme být součástí něčeho s čím nesouhlasíme, jelikož bychom poté žili v rozporu sami se sebou. Jsme si vědomí toho, že jsme zodpovědní pouze za svůj život a tudíž musíme začít u sebe. Při našich nákupech se zamýšlíme nad tím, z jakého důvodu danou věc potřebujeme a zda je nutné, či smysluplné podpořit daný příběh. Usilujeme o co nejvíce soběstačný život a snažíme se nakupovat pouze to, co opravdu potřebujeme.

 

Začali jsme tvořit z odpadních a prověřených materiálů tak, abychom se ztotožňovali s příběhy našich výrobků a tahle cesta nám začala dávat smysl. Chtěli jsme naše výrobky nabídnout i ostatním, kteří žijí tímto stylem a tudíž nemohou nakupovat všude. Stvořili jsme symbol Ven, kterým označujeme příběhy vytvořené v souladu s touto filozofií. Tento symbol není značkou, ale vyjádřením životního stylu prodávajícího i kupujícího. Je to symbol, který je formou komunikace mezi lidmi a nese jasnou informaci o výrobku, jeho stvořiteli i majiteli. Vlastnit takto označený výrobek a neztotožňovat se s touto filozofií nedává smysl a vypovídá to o zákazníkovi samotném. Z toho důvodu nemůžeme prodávat příběhy jinde než zde, protože je důležité, aby si každý nejprve přečetl tyto řádky a pochopil, čeho se svým případným nákupem stává součástí. 

 

Prodáváme zde příběhy a také ten náš osobní se neustále vyvíjí. Netroufáme si říci, že již jsme na tom pravém místě, ale myslíme si, že jdeme po správné cestě..

   

                                                                                                                                                                    Maruška a Dominik

Vybrané příběhy